106190090
2021-12-05T03:43:49Z
Em chào quý thầy cô Phòng đào tạo
Em là sinh viên khóa 19 khoa Điện Tử- Viễn Thông, MSSV: 106190090
Vừa rồi trường có điều chỉnh lịch TH/TN lại nên đã bị trùng lịch môn TH Xử lí số tín hiệu 1062960.2110.19.41A
Em xóa môn học bị trùng và đăng kí lại thì hệ thống báo lỗi: "Điều kiện học song hành: Học phần 1062960 phải học sau hoặc cùng học kỳ với học phần 1062503. Bạn phải đăng kí học phần 1062053 trước rồi mới đăng ký được học phần 1062960"
Em đã học đúng tiến độ và đăng ký đầy đủ học phần song hành theo chương trình đào tạo nhưng vẫn không đăng ký được môn học bị trùng này. Em mong quý thầy/cô giải đáp tình trạng này giúp em ạ!
Em cảm ơn