106160128
2021-08-16T10:49:21Z
Em xin chào thầy/cô ạ
Em tên là Phạm Văn Huy
Lớp 16DTCLC1
Mã số SV : 106160128
Hiện tại trong bảng điểm quá trình của em chỉ mới hiển thị điểm chưa hiển thị đầy đủ thông tin xếp loại. Nhưng nơi công ty em xin làm việc yêu cầu bảng điểm em cần hiển thị đầy đủ thông tin quá trình học tập. Kính mong nhà trường xem xét tạo điều kiện cập nhật thông tin điểm xếp loại để em có thể gửi bản chính xác và đầy đủ nơi em xin làm việc với ạ.
Em cảm ơn
Phòng Đào tạo
2023-03-08T07:55:51Z
Originally Posted by: 106160128 

Em xin chào thầy/cô ạ
Em tên là Phạm Văn Huy
Lớp 16DTCLC1
Mã số SV : 106160128
Hiện tại trong bảng điểm quá trình của em chỉ mới hiển thị điểm chưa hiển thị đầy đủ thông tin xếp loại. Nhưng nơi công ty em xin làm việc yêu cầu bảng điểm em cần hiển thị đầy đủ thông tin quá trình học tập. Kính mong nhà trường xem xét tạo điều kiện cập nhật thông tin điểm xếp loại để em có thể gửi bản chính xác và đầy đủ nơi em xin làm việc với ạ.
Em cảm ơn.