106170274
2021-01-01T06:01:30Z
Em chào Thầy(Cô)
Em tên là Đoàn Triệu Vĩ lớp 17DTCLC-106170274
Hiện tại kì nay em và 8 bạn đang cần đăng ký môn Thông tin số để được học môn Chuyên đề rồi sau đó là làm Đồ Án. Em xem toàn bộ chương trình học của Khoa Điện tử viễn thông trong kì sau thì chỉ có Thông tin số cho lớp thường, vì học phần Thông tin số CLC nay đã chuyển thành học phần tự chọn, em có hỏi thăm các bạn và giáo viên chủ nhiệm của các khóa 18, 19 thì đa số đã chọn theo kĩ thuật máy tính và k chọn viễn thông trong đó có môn Thông tin số. Hiện em và các bạn vẫn chưa thấy học phần Thông tin số để đăng ký, mong nhà trường xem xét bổ sung chúng em vào lớp học phần theo chương trình truyền thống. Nếu không được đăng ký học trong kì tiếp theo thì các kì sau đó chúng em vẫn không học được và mãi không ra trường, chúng em nay đã năm 4. Em xin cảm ơn
2021-02-24T03:26:09Z
Khoa ĐTVT đã giải quyết trực tiếp với sinh viên.