Đào Minh Tâm - 17DTCLC
2021-07-14T10:12:40Z
Kính gửi Khoa Điện Tử Viễn Thông!
Em tên là: Đào Minh Tâm Lớp:17DTCLC
MSV: 106170260

Em xin phép được hỏi hai câu hỏi như sau:
1. Em hiện tại có học phần tên là "Đồ án 2" chưa học nhưng không thấy Nhà trường mở lớp nữa. Vậy em xin hỏi trong kỳ tới em cần đăng ký học phần nào để thay thế học phần "Đồ án 2" ạ?
2. Em muốn học "Thực tập công nhân" của khóa 17 nhưng ở khóa sau học phần này thay đổi thành "Thực tập công nhân MT". Em mong được Khoa hỗ trợ em về việc gửi danh mục học phần thay thế lên Phòng Đào tạo để xác nhận hai học phần "Thực tập công nhân MT" và "Thực tập công nhân" có thể thay thế cho nhau.

Mong được thầy/cô hỗ trợ em để em sớm hoàn thành chương trình học, em xin chân thành cảm ơn!