106160152
2021-09-15T03:53:08Z
Em là Nguyễn Tấn Hùng_16DTCLC2. Vì tình hình dịch còn phức tạp nên chưa biết khi nào sẽ đến trường lại, em xin khoa đề xuất với nhà trường vè việc học các học phần thực hành thí nghiệm bằng hình thức online để kịp tiến độ chương trình ạ! Em cảm ơn!