105170356
2022-07-29T01:43:49Z
Em tên là: Ngô Đình Lãm
MSSV: 105170356
Lớp: 17TDH2

Học kỳ vừa rồi em có học lại GDTC 2 và đã có điểm, điểm trung bình chung đạt chuẩn. Tuy nhiên vẫn chưa có dấu tick trên trang sinh viên, mong nhà trường sớm cập nhật để em có thể xét tốt nghiệp ạ.
Em xin cảm ơn