107170318
2022-11-30T05:15:57Z
Em là Bùi Thục Trinh, lớp học phần 17H2CLC1, mssv: 107170318. Hiện tại em không vào đăng nhập vào trang cá nhân của mình được mà không biết lý do tại sao. Khi em đăng nhập thì luôn hiện dòng chữ " kiểm tra lại tài khoản và mật khẩu" dù trước đó em không hề đổi mật khẩu ạ.
Mong thầy cô hỗ trợ giúp em mở lại tài khoản trang cá nhân ạ.
2022-12-19T03:00:11Z
Originally Posted by: 107170318 

Em là Bùi Thục Trinh, lớp học phần 17H2CLC1, mssv: 107170318. Hiện tại em không vào đăng nhập vào trang cá nhân của mình được mà không biết lý do tại sao. Khi em đăng nhập thì luôn hiện dòng chữ " kiểm tra lại tài khoản và mật khẩu" dù trước đó em không hề đổi mật khẩu ạ.
Mong thầy cô hỗ trợ giúp em mở lại tài khoản trang cá nhân ạ.Chào em,
Quá thời gian đổi mật khẩu thì tài khoản cũng sẽ bị khóa em nhé, em cầm CMND và thẻ SV đến bàn số 2 khu HC1C để đổi mật khẩu mới.