105190118
2022-12-19T07:41:23Z
Dạ thưa thầy /cô
Em tên: Nguyễn Văn Quý
Lớp 19DCLC3
Khoa Điện
Em đã làm đơn xin rút hồ ngưng học để trở lại thi và đã viết cam kết sức khoẻ ổn định để tham gia thi.
Nhưng hiện nay em vẫn chưa nhận được thông báo gì.
Trong lịch thi vẫn có danh sách em có thể tham gia thi được không ạ
Mong quý thầy cô xem xét vì lí do tinh thần em lúc trước bị hoãn loạn và ba em đã không biết nên đã xin ngừng học.
Cảm ơn thầy cô!
Phòng Đào tạo
2023-06-08T08:17:20Z
Originally Posted by: 105190118 

Dạ thưa thầy /cô
Em tên: Nguyễn Văn Quý
Lớp 19DCLC3
Khoa Điện
Em đã làm đơn xin rút hồ ngưng học để trở lại thi và đã viết cam kết sức khoẻ ổn định để tham gia thi.
Nhưng hiện nay em vẫn chưa nhận được thông báo gì.
Trong lịch thi vẫn có danh sách em có thể tham gia thi được không ạ
Mong quý thầy cô xem xét vì lí do tinh thần em lúc trước bị hoãn loạn và ba em đã không biết nên đã xin ngừng học.
Cảm ơn thầy cô!Chào em!
Em đến bàn số 6 khu HC1C em nhé.