103180046
2023-01-08T07:29:53Z
Em là Hồ Khắc Sâm, lớp 18C4A, mssv: 103180046. Trước đó em không nộp học phí kịp thời gian nên em đã bị khóa trang sinh viên, và em có lên thanh toán tiền nợ học phí rồi mà vẫn chưa mở ạ. Em mong thầy cô có thể xem xét mở cho em trước ngày 10 để em có thể điền thông tin tốt nghiệp được không ạ. Em xin cảm ơn.
2023-01-10T02:34:05Z
Originally Posted by: 103180046 

Em là Hồ Khắc Sâm, lớp 18C4A, mssv: 103180046. Trước đó em không nộp học phí kịp thời gian nên em đã bị khóa trang sinh viên, và em có lên thanh toán tiền nợ học phí rồi mà vẫn chưa mở ạ. Em mong thầy cô có thể xem xét mở cho em trước ngày 10 để em có thể điền thông tin tốt nghiệp được không ạ. Em xin cảm ơn.Chào em,
Phòng Đào tạo sẽ mở theo đợt em nhé, em đặt câu hỏi bên phòng Đào tạo để được các thầy cô phụ trách hỗ trợ.
2023-01-17T02:58:28Z
Originally Posted by: 103180046 

Em là Hồ Khắc Sâm, lớp 18C4A, mssv: 103180046. Trước đó em không nộp học phí kịp thời gian nên em đã bị khóa trang sinh viên, và em có lên thanh toán tiền nợ học phí rồi mà vẫn chưa mở ạ. Em mong thầy cô có thể xem xét mở cho em trước ngày 10 để em có thể điền thông tin tốt nghiệp được không ạ. Em xin cảm ơn.Chào em,
Em đặt câu hỏi bên phòng Đào tạo để được các thầy cô phụ trách hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn.