101190092
2023-06-02T14:21:11Z
Xin kính chào Quý Thầy, Cô
Em tên là: Bùi Khắc Hoàng
MSSV: 101190092
Em có học môn thay thế là TN Sức bền vật liệu ( mã học phần: 1033080) thay thế cho môn TN Sức bền vật liệu ( mã học phần: 1080451), hiện nay đã có điểm môn thay thế TN Sức bền vật liệu ( mã HP: 1033080). Em mong quý thầy, cô giúp em chuyển điểm sang học phần TN Sức bền vật liệu ( mã HP: 1080451) để kì tới em đủ điều kiện xét nhận ĐATN.
Em xin chân thành cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-06-09T09:58:07Z
Originally Posted by: 101190092 

Xin kính chào Quý Thầy, Cô
Em tên là: Bùi Khắc Hoàng
MSSV: 101190092
Em có học môn thay thế là TN Sức bền vật liệu ( mã học phần: 1033080) thay thế cho môn TN Sức bền vật liệu ( mã học phần: 1080451), hiện nay đã có điểm môn thay thế TN Sức bền vật liệu ( mã HP: 1033080). Em mong quý thầy, cô giúp em chuyển điểm sang học phần TN Sức bền vật liệu ( mã HP: 1080451) để kì tới em đủ điều kiện xét nhận ĐATN.
Em xin chân thành cảm ơn.Chào em!
Trường sẽ kiểm tra và cập nhật, em có nộp đơn xin HP thay thế bàn số 5 khu hC1C nhé.
101190092
101190092
2023-06-09T13:35:46Z
Originally Posted by: Phòng Đào tạo 

Originally Posted by: 101190092 

Xin kính chào Quý Thầy, Cô
Em tên là: Bùi Khắc Hoàng
MSSV: 101190092
Em có học môn thay thế là TN Sức bền vật liệu ( mã học phần: 1033080) thay thế cho môn TN Sức bền vật liệu ( mã học phần: 1080451), hiện nay đã có điểm môn thay thế TN Sức bền vật liệu ( mã HP: 1033080). Em mong quý thầy, cô giúp em chuyển điểm sang học phần TN Sức bền vật liệu ( mã HP: 1080451) để kì tới em đủ điều kiện xét nhận ĐATN.
Em xin chân thành cảm ơn.Chào em!
Trường sẽ kiểm tra và cập nhật, em có nộp đơn xin HP thay thế bàn số 5 khu hC1C nhé.Dạ cho em hỏi việc nộp đơn xin HP thay thế đó là sao vậy ạ
Phòng Đào tạo
2023-06-12T06:34:24Z
Originally Posted by: 101190092 

Originally Posted by: Phòng Đào tạo 

Originally Posted by: 101190092 

Xin kính chào Quý Thầy, Cô
Em tên là: Bùi Khắc Hoàng
MSSV: 101190092
Em có học môn thay thế là TN Sức bền vật liệu ( mã học phần: 1033080) thay thế cho môn TN Sức bền vật liệu ( mã học phần: 1080451), hiện nay đã có điểm môn thay thế TN Sức bền vật liệu ( mã HP: 1033080). Em mong quý thầy, cô giúp em chuyển điểm sang học phần TN Sức bền vật liệu ( mã HP: 1080451) để kì tới em đủ điều kiện xét nhận ĐATN.
Em xin chân thành cảm ơn.Chào em!
Trường sẽ kiểm tra và cập nhật, em có nộp đơn xin HP thay thế bàn số 5 khu hC1C nhé.Dạ cho em hỏi việc nộp đơn xin HP thay thế đó là sao vậy ạChào em!
Em liên hệ giáo vụ khoa để được tư vấn hỗ trợ em nhé.