107220236
2023-06-07T09:46:25Z
chào thầy/cô ,

Em là Trương Văn Nam, MSSV:107220236. Lần trước vì đóng học phí trễ nên đã bị khóa website và không đăng nhập được vào sv.dut.udn.vn .
Sau này em đã đóng học phí, theo như chỉ dẫn trên sv.dut.udn.vn và chuyển tiền học phí còn thiếu vào tài khoảng ngân hàng của trường qua Số tài khoản127000069497 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng (Vietinbank) qua ngân hàng Vietcombank của em.Nhưng em vẫn chưa thể đăng nhập vào sv.dut.udn.vn.
Em rất mong thầy/cô phản hổi để em có thể truy cập vào sv.dut.udn.vn để xem lịch thi cuối học kì 2 vào ngày 9/6/023
Phòng Đào tạo
2023-06-07T09:48:10Z
Originally Posted by: 107220236 

chào thầy/cô ,

Em là Trương Văn Nam, MSSV:107220236. Lần trước vì đóng học phí trễ nên đã bị khóa website và không đăng nhập được vào sv.dut.udn.vn .
Sau này em đã đóng học phí, theo như chỉ dẫn trên sv.dut.udn.vn và chuyển tiền học phí còn thiếu vào tài khoảng ngân hàng của trường qua Số tài khoản127000069497 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng (Vietinbank) qua ngân hàng Vietcombank của em.Nhưng em vẫn chưa thể đăng nhập vào sv.dut.udn.vn.
Em rất mong thầy/cô phản hổi để em có thể truy cập vào sv.dut.udn.vn để xem lịch thi cuối học kì 2 vào ngày 9/6/023Chào em!
Về vấn đề học phí em phản hồi mục kế hoạch tài chính em nhé. Khi phòng kế hoạch chuyển danh sách các bạn đã hoàn thành học phí qua phòng Đào tạo sẽ mở tài khoản em nhé.