106210098
2023-06-09T10:20:02Z
Em chào quý thầy/cô. Em là Nguyễn Văn Thiên, mã số sinh viên : 106210098. Hiện tại môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mã lớp học phần là 20.10. Em đã liên hệ giảng viên đính chính điểm thi giữa kì và giảng viên thông báo đã đính chính nhưng hiện nay trên trang sv.dut của em chưa cập nhật lại điểm. Em mong thầy/cô xử lý giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-06-12T06:25:21Z
Originally Posted by: 106210098 

Em chào quý thầy/cô. Em là Nguyễn Văn Thiên, mã số sinh viên : 106210098. Hiện tại môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mã lớp học phần là 20.10. Em đã liên hệ giảng viên đính chính điểm thi giữa kì và giảng viên thông báo đã đính chính nhưng hiện nay trên trang sv.dut của em chưa cập nhật lại điểm. Em mong thầy/cô xử lý giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.Chào em!
Em nói rõ tên giảng viên để Thầy Cô kiểm tra, sau khi GV đã nộp bảng bản gốc thì Phòng Đào tạo mới cập nhật em nhé.
106210098
2023-06-13T05:47:13Z
Thưa thầy/cô, Giảng viên môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là Thầy Ngô Văn Hà.
Phòng Đào tạo
2023-06-13T08:27:26Z
Originally Posted by: 106210098 

Thưa thầy/cô, Giảng viên môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là Thầy Ngô Văn Hà.Chào em!
Cô đã nhận thông tin, sẽ kiểm tra và phản hồi em sớm nhất nhé.