122180014
2023-11-11T11:06:29Z
Kính gửi Thầy/Cô Phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Văn Hoà
MSSV: 122180014
Em đăng ký chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 26/11/2023 nhưng hết thời gian đăng ký. Mong thầy cô tạo điều kiện cho em được đăng kí thi tiếng Anh đầu ra đợt ngày 26/11

Kính mong quý thầy cô xem xét giúp em về vấn đề này
Em xin chân thành cảm ơn !
2023-11-13T08:27:19Z
Chào em
Đợt tháng 11 đã kết thúc, em đăng kí cho đợt thi ngày 17/12/2023, bắt đầu đăng kí từ 17/11/2023.