106190049
2023-12-11T02:11:13Z
Kính gửi Phòng đào tạo
Tên em là: Đỗ Tuấn Anh
Sinh viên lớp: 19DTCLC2
Khoa: Điện tử - Viễn thông
MSSV: 106190049
Em là sinh viên đang bị trễ tiến độ ra trường do chưa đăng kí được môn Thực tập tốt nghiệp, em viết đơn này để kính gửi phòng đào tạo xem xét mở đợt thực tập tốt nghiệp để giúp em đăng kí và làm đồ án Tốt nghiệp trong thời gian tới ạ.
Em rất mong được PĐT hồi đáp lại. Em xin cảm ơn ạ.
Trân trọng !
Phòng Đào tạo
2023-12-11T03:44:01Z
Originally Posted by: 106190049 

Kính gửi Phòng đào tạo
Tên em là: Đỗ Tuấn Anh
Sinh viên lớp: 19DTCLC2
Khoa: Điện tử - Viễn thông
MSSV: 106190049
Em là sinh viên đang bị trễ tiến độ ra trường do chưa đăng kí được môn Thực tập tốt nghiệp, em viết đơn này để kính gửi phòng đào tạo xem xét mở đợt thực tập tốt nghiệp để giúp em đăng kí và làm đồ án Tốt nghiệp trong thời gian tới ạ.
Em rất mong được PĐT hồi đáp lại. Em xin cảm ơn ạ.
Trân trọng !Đã trả lời