106200136
2024-01-19T15:00:41Z
Em tên là: Nguyễn Khang Hy, msv 106200129, lớp 20DTCLC2, gmail: levanhy22@gmail.com

Tuần vừa rồi em đi học theo lịch đã đăng kí, nhưng thầy cô không thấy em ở trong danh sách, em mới nhận ra là mình đã bị xóa khỏi nhóm học phần 20.41A như đã đăng kí từ trước, mong thầy cô kiểm tra, xử lí giúp em ạ. Hình ảnh chứng minh đây ạ: https://ibb.co/DWthZfW