101180164
2024-01-30T10:28:40Z
Kính gửi: Thầy/cô phòng đào tạo trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.
Em là : Nguyễn Tấn Duẩn
Mssv:101180164
Học lớp: 18CDT1
Em đã đăng ký học phần "Thực tập công nhân cơ điện tử" thay thế cho học phần " Thực tập công nhân 2(CDT) " và học phần"Thực hành kỹ thuật xung số và đo lượng điện tử" thay thế cho học phần " thực hành hệ thống cơ điện tử 1" nhưng hiện tại thì hai học phần trên chưa được cập nhật bằng học phần thay thế trên hệ thống.
Kính mong thầy cô cập nhật giúp em để em đủ điều kiện ra trường!
Em xin cảm ơn!
106180077
2024-01-30T10:48:25Z
Kính gửi: Thầy/Cô phòng đào tạo
Em tên: Bùi Tấn Duy
Lớp: 18DT2
MSSV: 106180077
Em viết đơn này mong thầy cô cập nhập điểm học phần thay thế giúp em ạ. Môn PBL 2: Thiết kế mạch điện tử(1063370) thay thế cho học phần Đồ án KT mạch điện tử(1060852). Mong thầy cô cập nhật để em có thể kịp tiến độ xét tốt nghiệp của đợt xét TN tháng 1 ạ. Em cảm ơn!
106180096
2024-01-30T11:14:13Z
Kính gửi: Thầy/Cô phòng đào tạo
Em tên: Võ Thiện Long
Lớp: 18DT2
MSSV: 106180093
Em viết đơn này mong thầy cô cập nhập điểm học phần thay thế giúp em ạ. Môn (1063390) Thông tin vô tuyến thay thế cho học phần (1061320) Kỹ thuật Truyền hình. Mong thầy cô cập nhật để em có thể kịp tiến độ xét tốt nghiệp của đợt xét TN tháng 1 ạ. Em cảm ơn!
Phòng Đào tạo
2024-01-31T08:12:59Z
20h30 tối qua đã cập nhật ds rồi nhé
101180164
2024-02-04T00:25:47Z
cho Kính gửi: Thầy/cô phòng đào tạo trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.
Em là : Nguyễn Tấn Duẩn
Mssv:101180164
Học lớp: 18CDT1
Em đã đăng ký học phần "Thực tập công nhân cơ điện tử" thay thế cho học phần " Thực tập công nhân 2(CDT) " và học phần"Thực hành kỹ thuật xung số và đo lượng điện tử" thay thế cho học phần " thực hành hệ thống cơ điện tử 1" nhưng hiện tại thì hai học phần trên chưa được cập nhật bằng học phần thay thế trên hệ thống. Kính mong thầy cô cập nhật giúp em để em đủ điều kiện ra trường!
Em xin cảm ơn!.
Phòng Đào tạo
2024-02-19T03:09:46Z
Originally Posted by: 101180164 

cho Kính gửi: Thầy/cô phòng đào tạo trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.
Em là : Nguyễn Tấn Duẩn
Mssv:101180164
Học lớp: 18CDT1
Em đã đăng ký học phần "Thực tập công nhân cơ điện tử" thay thế cho học phần " Thực tập công nhân 2(CDT) " và học phần"Thực hành kỹ thuật xung số và đo lượng điện tử" thay thế cho học phần " thực hành hệ thống cơ điện tử 1" nhưng hiện tại thì hai học phần trên chưa được cập nhật bằng học phần thay thế trên hệ thống. Kính mong thầy cô cập nhật giúp em để em đủ điều kiện ra trường!
Em xin cảm ơn!.Chào em!
Trường đã nhận thông tin, kiểm tra và cập nhật em nhé.
102160269
2024-02-24T18:05:00Z
Thầy cô cho em hỏi em sinh viên khoa 16tclc3, ssv: 102160269 chưa có chưng chỉ ngoại ngữ, chưa nộp hồ sơ xin xét tôt nghiệp, em đã hoàn thành tất cả học phần nhưng trong danh sách Danh sách 'Danh sách sinh viên xin hoãn TN/ không đăng ký xét TN' lại không có tên em là do sạo ạ. Em muốn hỏi thêm khóa 2016tclc3 còn có thể nộp đơn xet tốt nghiệp đến năm nào ạ. Em cảm ơn.
https://onedrive.live.co...0ADC%217099&authkey= !ACp8m-6G3AaDZiI
101180164
2024-02-25T04:24:03Z
Originally Posted by: Phòng Đào tạo 

Originally Posted by: 101180164 

cho Kính gửi: Thầy/cô phòng đào tạo trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.
Em là : Nguyễn Tấn Duẩn
Mssv:101180164
Học lớp: 18CDT1
Em đã đăng ký học phần "Thực tập công nhân cơ điện tử" thay thế cho học phần " Thực tập công nhân 2(CDT) " và học phần"Thực hành kỹ thuật xung số và đo lượng điện tử" thay thế cho học phần " thực hành hệ thống cơ điện tử 1" nhưng hiện tại thì hai học phần trên chưa được cập nhật bằng học phần thay thế trên hệ thống. Kính mong thầy cô cập nhật giúp em để em đủ điều kiện ra trường!
Em xin cảm ơn!.Chào em!
Trường đã nhận thông tin, kiểm tra và cập nhật em nhé.


Thầy cô cập nhật lại giúp em với ạ, em kiểm tra thì học phần vẫn chưa được cập nhật ạ.
Phòng Đào tạo
2024-02-26T06:50:22Z
Originally Posted by: 101180164 

Originally Posted by: Phòng Đào tạo 

Originally Posted by: 101180164 

cho Kính gửi: Thầy/cô phòng đào tạo trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.
Em là : Nguyễn Tấn Duẩn
Mssv:101180164
Học lớp: 18CDT1
Em đã đăng ký học phần "Thực tập công nhân cơ điện tử" thay thế cho học phần " Thực tập công nhân 2(CDT) " và học phần"Thực hành kỹ thuật xung số và đo lượng điện tử" thay thế cho học phần " thực hành hệ thống cơ điện tử 1" nhưng hiện tại thì hai học phần trên chưa được cập nhật bằng học phần thay thế trên hệ thống. Kính mong thầy cô cập nhật giúp em để em đủ điều kiện ra trường!
Em xin cảm ơn!.Chào em!
Trường đã nhận thông tin, kiểm tra và cập nhật em nhé.


Thầy cô cập nhật lại giúp em với ạ, em kiểm tra thì học phần vẫn chưa được cập nhật ạ.Chào em!
Em yên tâm khi cập nhật WEB sinh viên sẽ thấy nhé.
Phòng Đào tạo
2024-04-19T08:13:29Z
Originally Posted by: 106180096 

Kính gửi: Thầy/Cô phòng đào tạo
Em tên: Võ Thiện Long
Lớp: 18DT2
MSSV: 106180093
Em viết đơn này mong thầy cô cập nhập điểm học phần thay thế giúp em ạ. Môn (1063390) Thông tin vô tuyến thay thế cho học phần (1061320) Kỹ thuật Truyền hình. Mong thầy cô cập nhật để em có thể kịp tiến độ xét tốt nghiệp của đợt xét TN tháng 1 ạ. Em cảm ơn!Chào em!
Đã cập nhật, sinh viên cần làm các thủ tục theo thông báo để được xét TN .