101170271
2024-02-19T04:16:12Z
Dạ em chào thầy, em tên Hoàng Trọng Hữu Thiện lớp 17CDT2 mssv 101170271. Ngày 27/12 (âm lịch) em mới nhận được lệnh nhập ngũ. Gia đình em cũng cố gắng để có thể hoãn được năm nay nhưng không được. Mong thầy có thể tư vấn giúp trường hợp của em để giúp em có thể tạm hoãn học hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ngày 17 tháng giêng em sẽ tham gia nhập ngũ rồi ạ. Em xin chân thành cảm ơn thầy
Phòng Đào tạo
2024-02-19T08:54:38Z
Originally Posted by: 101170271 

Dạ em chào thầy, em tên Hoàng Trọng Hữu Thiện lớp 17CDT2 mssv 101170271. Ngày 27/12 (âm lịch) em mới nhận được lệnh nhập ngũ. Gia đình em cũng cố gắng để có thể hoãn được năm nay nhưng không được. Mong thầy có thể tư vấn giúp trường hợp của em để giúp em có thể tạm hoãn học hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ngày 17 tháng giêng em sẽ tham gia nhập ngũ rồi ạ. Em xin chân thành cảm ơn thầyEm lập đơn ngừng học ( 4 học kỳ) vì lý do nghĩa vụ quân sự và bản sao lệnh gọi nghĩa vụ quân sự đến nộp bàn số 6 khu HC1C em nhé.