105200128
2024-03-05T11:55:33Z
Em tên là Nguyễn Bá Nhật Huy, lớp 20D2, MSSV 105200128. Hiện tại em đang nằm trong danh sách miễn giảm học phí và đã nộp hồ sơ vào năm học trước thì năm nay em có cần phải nộp lại hồ sơ không ạ? Em xin cảm ơn.
2024-03-06T08:54:44Z
Chào em.
Em theo dõi thông báo từng kỳ, theo thông báo thì sinh viên nộp 2 bộ hồ sơ vào mỗi học kỳ.
Thân mến.