121210061
2024-03-14T01:42:49Z
Em tên là Võ Văn Thành Việt
Mssv: 121210061
Em viết bài này để xin phép thầy cô đăng ký bổ sung giúp em học phần tham quan kiến trúc - mã học phần 1210500
Em cảm ơn
Phòng Đào tạo
2024-03-18T06:59:12Z
Originally Posted by: 121210061 

Em tên là Võ Văn Thành Việt
Mssv: 121210061
Em viết bài này để xin phép thầy cô đăng ký bổ sung giúp em học phần tham quan kiến trúc - mã học phần 1210500
Em cảm ơnChào em!
Đã hết thời gian hỗ trợ đăng ký học rồi em nhé.