101210332
2024-03-20T15:30:39Z
Dạ cho em hỏi ,là em Thi anh văn định kì 595 . Em thấy em đã đạt được CNNNH sau năm 4, thì có nghĩa là vào năm 4 em có thể đăng kí tín chỉ không bị giới hạn đúng không ạ.
Phòng Đào tạo
2024-03-22T08:41:13Z
Originally Posted by: 101210332 

Dạ cho em hỏi ,là em Thi anh văn định kì 595 . Em thấy em đã đạt được CNNNH sau năm 4, thì có nghĩa là vào năm 4 em có thể đăng kí tín chỉ không bị giới hạn đúng không ạ.Chào em!
Đúng em .