110220042
2024-04-16T17:24:11Z
Xin chào Thầy/Cô
Em tên là Hồ Văn Sơn lớp 22X1A
MSSV 110220042
Hiện nay em đi học đúng lịch trên trang sv môn địa chất công trình nhưng trong danh sách sinh viên chưa có tên của em nên không có tên trong danh sách TT địa chất công trình
Mong thầy cô xem xét và cập nhật giúp e danh sách đề em có thể hoàn thành hết chương trình
Em xin cảm ơn
Phòng Đào tạo
2024-04-17T08:26:38Z
Originally Posted by: 110220042 

Xin chào Thầy/Cô
Em tên là Hồ Văn Sơn lớp 22X1A
MSSV 110220042
Hiện nay em đi học đúng lịch trên trang sv môn địa chất công trình nhưng trong danh sách sinh viên chưa có tên của em nên không có tên trong danh sách TT địa chất công trình
Mong thầy cô xem xét và cập nhật giúp e danh sách đề em có thể hoàn thành hết chương trình
Em xin cảm ơn



Chào em!
Trường đã nhận thông tin, kiểm tra và cập nhật lại em nhé.