101190376
2024-05-14T04:21:34Z
Kính gửi Thầy/cô Phòng đào tạo trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN.

Em tên là: Trần Ngọc Biển
Lớp: 19CDTCLC3 Khoa: Cơ khí.
MSSV: 101190376
Em bị khóa tài khoản sinh viên không rõ lý do

Kính mong Thầy/Cô Phòng Đào tạo hỗ trợ tạo điều kiện giúp em mở lại tài khoản ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.