101180066
2024-05-17T09:03:55Z
Kính gửi Thầy/Cô Phòng Đào tạo trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Em tên là: Nguyễn Huy Thông
Lớp: 18C1A
MSSV: 101180066

Em bị khóa tài khoản sinh viên do đóng học phí muộn HK1 2023-2024.

Em đã có nộp học phí đủ qua STK của nhà trường nhưng đến nay vẫn chưa được mở lại, mong Thầy/Cô xem xét hỗ trợ mở TK website SV.

Kính mong Thầy/Cô Phòng Đào tạo hỗ trợ tạo điều kiện giúp em.

Em xin chân thành cảm ơn.