104210079
2024-05-25T04:49:19Z

https://docs.google.com/...f=true&sd=true  


Lớp 21NCLC xin đăng ký học hè môn Trang bị điện ạ. Trên link là danh sách các bạn xin đăng ký học.
Phòng Đào tạo
2024-05-27T08:17:30Z
Originally Posted by: 104210079 


https://docs.google.com/...f=true&sd=true  


Lớp 21NCLC xin đăng ký học hè môn Trang bị điện ạ. Trên link là danh sách các bạn xin đăng ký học.Chào em!
Em xem thông báo trên trang sinh viên khi có thì em đăng ký nhu cầu em nhé.