107220225
2024-05-25T13:56:13Z
Kính gửi: Thầy/ Cô Phòng Đào Tạo Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là: Nguyễn Thanh Ngọc Dung
Lớp: 22KTHH2
Mã SV: 107220225
Email : 107220225@sv1.dut.udn.vn
Em viết đơn này với mục đích xin được cấp lại mật khẩu trang "sv.dut.udn.vn" Lý do là sau khi thay đổi mật khẩu của trang, nhưng khi đăng nhập lại với mật khẩu mới thì không đăng nhập được. Em xin chân thành cảm ơn !