102200264
2024-06-04T14:30:40Z
Kính gửi Thầy/Cô Phòng Đào tạo trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Em tên là: Trần Tuấn Khải
Lớp: 20TCLC_KHDL
MSSV: 102200264

Em bị khóa tài khoản sinh viên do đóng học phí muộn HK2 2023-2024.

Em đã có nộp học phí đủ qua STK của nhà trường vào ngày 4/6 nhưng đến nay vẫn chưa được mở lại, mong Thầy/Cô xem xét hỗ trợ mở TK website SV để em kịp xem thời gian và phòng thi môn Pháp Luật Đại Cương vào ngày 11/6

Kính mong Thầy/Cô Phòng Đào tạo hỗ trợ tạo điều kiện giúp em để em kịp xem thời gian và phòng thi ạ.

Em xin chân thành cảm ơn.