109180104
2020-12-05T06:44:55Z
Em chào thầy/cô!
Em sinh viên năm 3 khoa XDCD , chưa học môn Vật Lý 2 nhưng trong phần đăng kí dk3 không hiện môn Vật lý 2. Em mong đợt đăng kí tới thầy cô thêm học phần vào trang dk3 để em được đăng kí ạ. Em cảm ơn
Admin1
2020-12-05T08:18:21Z
Originally Posted by: 109180104 

Em chào thầy/cô!
Em sinh viên năm 3 khoa XDCD , chưa học môn Vật Lý 2 nhưng trong phần đăng kí dk3 không hiện môn Vật lý 2. Em mong đợt đăng kí tới thầy cô thêm học phần vào trang dk3 để em được đăng kí ạ. Em cảm ơnChào em,
Trong học kỳ, nếu có lớp + nếu đủ điều kiện học học phần đó thì nó mới hiện.