103160111
2020-12-14T09:50:37Z
E là Trần Đình Lộc, mssv 103160111, Lớp 16C4B. Vào ngày 17/10 vừa rồi em có đăng kí học ghép lớp gdtc1 với sinh viên khóa mới. Đã đăng kí thành công và đã chuyển tiền học phí. Nhưng trong danh sách của giáo viên không có tên em. Em có đến phòng đào tạo khoa GDTC hỏi thì cô bảo là trường gửi danh sách đăng ký bổ sung không có tên em. Mong cô thầy kiểm tra lại thông tin của em ạ. Mã lớp học phần là 0130011.2010.20.18A.