Admin1
2020-12-23T11:27:12Z
Trường tổ chức 2 đợt học "Giáo dục quốc phòng" ở học kỳ 2/2020-2021 cho sinh viên khóa tuyển năm 2020.
Mỗi đợt bố trí cho một số ngành. Trường đã tạo dữ liệu đăng ký trước cho sinh viên và đến ngày 23/12/2020 thì không thể thay đổi dữ liệu này.
Nay Trường thông báo cho sinh viên thuộc khóa tuyển năm 2020:
1. Sinh viên nào đã học GDQP và có chứng chỉ trước đây, hoặc chưa học GDQP và chưa muốn học ở hk2/2020-2021 thì phản hồi thông báo này trước 15h ngày 24/12/2020. Từ 13h30 đến 15h ngày 24/12/2020, Trường sẽ xét cho phép sinh viên các SV phản hồi thông báo này được hủy đăng ký GDQP;
2. Sinh viên nào chưa học GDQP mà muốn hủy đăng ký học GDQP ở HK2/2020-2021 thì cần cân nhắc thật kỹ, vì sau đợt tổ chức chính thức cho sinh viên ở năm thứ nhất thì sau này sinh viên chỉ có thể học GDQP trong học kỳ hè hoặc sau khi học xong tất cả các học phần của chương trình đào tạo.
106200248
2020-12-24T04:13:55Z
Originally Posted by: Admin1 

Trường tổ chức 2 đợt học "Giáo dục quốc phòng" ở học kỳ 2/2020-2021 cho sinh viên khóa tuyển năm 2020.
Mỗi đợt bố trí cho một số ngành. Trường đã tạo dữ liệu đăng ký trước cho sinh viên và đến ngày 23/12/2020 thì không thể thay đổi dữ liệu này.
Nay Trường thông báo cho sinh viên thuộc khóa tuyển năm 2020:
1. Sinh viên nào đã học GDQP và có chứng chỉ trước đây, hoặc chưa học GDQP và chưa muốn học ở hk2/2020-2021 thì phản hồi thông báo này trước 15h ngày 24/12/2020. Từ 13h30 đến 15h ngày 24/12/2020, Trường sẽ xét cho phép sinh viên các SV phản hồi thông báo này được hủy đăng ký GDQP;
2. Sinh viên nào chưa học GDQP mà muốn hủy đăng ký học GDQP ở HK2/2020-2021 thì cần cân nhắc thật kỹ, vì sau đợt tổ chức chính thức cho sinh viên ở năm thứ nhất thì sau này sinh viên chỉ có thể học GDQP trong học kỳ hè hoặc sau khi học xong tất cả các học phần của chương trình đào tạo.Em chào thầy/cô
Em tên là: Lương Minh Trí. Lớp: 20KTMT1, khoa: ĐTVT. MSSV: 106200248

Hiện tại tình trạng sức khỏe của em không được đảm bảo vì đã trải qua phẩu thuật. Và điều kiện học GDQP khá khó khăn nên nay em mong muốn được nhà trường xét cho trường hợp của em và có thể thay đổi học kì GDQP ở một kì khác.
Kính mong nhà trường và thầy cô tạo điều kiện cho em
Em xin chân thành cảm ơn!!!
102200243
2020-12-24T07:46:01Z
Gửi thầy/cô,
Em tên là: Ngô Nguyễn Mai Anh.
Lớp: 20TCLC_KHDL.
Khoa: Công nghệ thông tin.
Mã số sinh viên: 102200243

Vì vấn đề gia đình nên em không thể học quốc phòng trong học kì 2 năm học 2020-2021.
Vì vậy, em kính mong nhà trường xem xét và thay đổi lịch học GDQP của em qua học kì khác.
Em xin chân thành cảm ơn.
Admin1
2020-12-24T10:44:39Z
Originally Posted by: 102200243 

Gửi thầy/cô,
Em tên là: Ngô Nguyễn Mai Anh.
Lớp: 20TCLC_KHDL.
Khoa: Công nghệ thông tin.
Mã số sinh viên: 102200243

Vì vấn đề gia đình nên em không thể học quốc phòng trong học kì 2 năm học 2020-2021.
Vì vậy, em kính mong nhà trường xem xét và thay đổi lịch học GDQP của em qua học kì khác.
Em xin chân thành cảm ơn.Đã xử lý cho 2 em: 102200243 và 106200248
Các em có thể tự quyết định hủy đăng ký GDQP.
105200159
2022-06-13T06:35:02Z
Chào thầy/cô,
Em tên là Nguyễn Đặng Hoàng Hải
MSSV: 105200159
LSH: 20DCLC1
Ở kì học trước em xin tạm hoãn học nên chưa thể học GDQP, giờ em muốn đăng kí học GDQP và đã xin được đơn xin học GDQP nhưng cô ở một cửa bảo sinh viên tự liên hệ với quân khu để đăng kí học. Em không biết liên hệ như thế nào và đăng kí bằng cách nào
Mong thầy/cô hướng dẫn em đăng kí ạ
Mong nhận được phản hồi sớm từ thầy/cô
Em cảm ơn.
105200159
2022-06-13T06:36:05Z
Chào thầy/cô,
Em tên là Nguyễn Đặng Hoàng Hải
MSSV: 105200159
LSH: 20DCLC1
Ở kì học trước em xin tạm hoãn học nên chưa thể học GDQP, giờ em muốn đăng kí học GDQP và đã xin được đơn xin học GDQP nhưng cô ở một cửa bảo sinh viên tự liên hệ với quân khu để đăng kí học. Em không biết liên hệ như thế nào và đăng kí bằng cách nào
Mong thầy/cô hướng dẫn em đăng kí ạ
Mong nhận được phản hồi sớm từ thầy/cô
Em cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2022-07-15T08:36:03Z
Originally Posted by: 105200159 

Chào thầy/cô,
Em tên là Nguyễn Đặng Hoàng Hải
MSSV: 105200159
LSH: 20DCLC1
Ở kì học trước em xin tạm hoãn học nên chưa thể học GDQP, giờ em muốn đăng kí học GDQP và đã xin được đơn xin học GDQP nhưng cô ở một cửa bảo sinh viên tự liên hệ với quân khu để đăng kí học. Em không biết liên hệ như thế nào và đăng kí bằng cách nào
Mong thầy/cô hướng dẫn em đăng kí ạ
Mong nhận được phản hồi sớm từ thầy/cô
Em cảm ơn.Chào em!
E#m đến bàn số 6 lấy đơn ghi nộp và Cô sẽ hẹn trả em nhé.
Phòng Đào tạo
2023-03-17T06:59:58Z
Originally Posted by: 106200248 

Originally Posted by: Admin1 

Trường tổ chức 2 đợt học "Giáo dục quốc phòng" ở học kỳ 2/2020-2021 cho sinh viên khóa tuyển năm 2020.
Mỗi đợt bố trí cho một số ngành. Trường đã tạo dữ liệu đăng ký trước cho sinh viên và đến ngày 23/12/2020 thì không thể thay đổi dữ liệu này.
Nay Trường thông báo cho sinh viên thuộc khóa tuyển năm 2020:
1. Sinh viên nào đã học GDQP và có chứng chỉ trước đây, hoặc chưa học GDQP và chưa muốn học ở hk2/2020-2021 thì phản hồi thông báo này trước 15h ngày 24/12/2020. Từ 13h30 đến 15h ngày 24/12/2020, Trường sẽ xét cho phép sinh viên các SV phản hồi thông báo này được hủy đăng ký GDQP;
2. Sinh viên nào chưa học GDQP mà muốn hủy đăng ký học GDQP ở HK2/2020-2021 thì cần cân nhắc thật kỹ, vì sau đợt tổ chức chính thức cho sinh viên ở năm thứ nhất thì sau này sinh viên chỉ có thể học GDQP trong học kỳ hè hoặc sau khi học xong tất cả các học phần của chương trình đào tạo.Em chào thầy/cô
Em tên là: Lương Minh Trí. Lớp: 20KTMT1, khoa: ĐTVT. MSSV: 106200248

Hiện tại tình trạng sức khỏe của em không được đảm bảo vì đã trải qua phẩu thuật. Và điều kiện học GDQP khá khó khăn nên nay em mong muốn được nhà trường xét cho trường hợp của em và có thể thay đổi học kì GDQP ở một kì khác.
Kính mong nhà trường và thầy cô tạo điều kiện cho em
Em xin chân thành cảm ơn!!!Chào em!
Trong thời gian học tại trường em tự sắp xếp đi học, miễn sao khi ra trường em phải đạt em nhé.

Phòng Đào tạo
2023-03-17T07:03:16Z
Originally Posted by: 105200159 

Chào thầy/cô,
Em tên là Nguyễn Đặng Hoàng Hải
MSSV: 105200159
LSH: 20DCLC1
Ở kì học trước em xin tạm hoãn học nên chưa thể học GDQP, giờ em muốn đăng kí học GDQP và đã xin được đơn xin học GDQP nhưng cô ở một cửa bảo sinh viên tự liên hệ với quân khu để đăng kí học. Em không biết liên hệ như thế nào và đăng kí bằng cách nào
Mong thầy/cô hướng dẫn em đăng kí ạ
Mong nhận được phản hồi sớm từ thầy/cô
Em cảm ơn.Chào em!
Em lên trang sinh viên in đơn xin học Giáo dục quốc phòng rồi đến bàn số 5 khu HC1C để nộp rồi Cô hướng dẫn nhé.
Phòng Đào tạo
2023-03-29T08:07:10Z
Originally Posted by: 106200248 

Originally Posted by: Admin1 

Trường tổ chức 2 đợt học "Giáo dục quốc phòng" ở học kỳ 2/2020-2021 cho sinh viên khóa tuyển năm 2020.
Mỗi đợt bố trí cho một số ngành. Trường đã tạo dữ liệu đăng ký trước cho sinh viên và đến ngày 23/12/2020 thì không thể thay đổi dữ liệu này.
Nay Trường thông báo cho sinh viên thuộc khóa tuyển năm 2020:
1. Sinh viên nào đã học GDQP và có chứng chỉ trước đây, hoặc chưa học GDQP và chưa muốn học ở hk2/2020-2021 thì phản hồi thông báo này trước 15h ngày 24/12/2020. Từ 13h30 đến 15h ngày 24/12/2020, Trường sẽ xét cho phép sinh viên các SV phản hồi thông báo này được hủy đăng ký GDQP;
2. Sinh viên nào chưa học GDQP mà muốn hủy đăng ký học GDQP ở HK2/2020-2021 thì cần cân nhắc thật kỹ, vì sau đợt tổ chức chính thức cho sinh viên ở năm thứ nhất thì sau này sinh viên chỉ có thể học GDQP trong học kỳ hè hoặc sau khi học xong tất cả các học phần của chương trình đào tạo.Em chào thầy/cô
Em tên là: Lương Minh Trí. Lớp: 20KTMT1, khoa: ĐTVT. MSSV: 106200248

Hiện tại tình trạng sức khỏe của em không được đảm bảo vì đã trải qua phẩu thuật. Và điều kiện học GDQP khá khó khăn nên nay em mong muốn được nhà trường xét cho trường hợp của em và có thể thay đổi học kì GDQP ở một kì khác.
Kính mong nhà trường và thầy cô tạo điều kiện cho em
Em xin chân thành cảm ơn!!!.

Phòng Đào tạo
2023-03-29T08:09:55Z
Originally Posted by: 105200159 

Chào thầy/cô,
Em tên là Nguyễn Đặng Hoàng Hải
MSSV: 105200159
LSH: 20DCLC1
Ở kì học trước em xin tạm hoãn học nên chưa thể học GDQP, giờ em muốn đăng kí học GDQP và đã xin được đơn xin học GDQP nhưng cô ở một cửa bảo sinh viên tự liên hệ với quân khu để đăng kí học. Em không biết liên hệ như thế nào và đăng kí bằng cách nào
Mong thầy/cô hướng dẫn em đăng kí ạ
Mong nhận được phản hồi sớm từ thầy/cô
Em cảm ơn.Chào em!
Chắc em hỏi kg rõ nên các Cô kg hiểu. Em vào trang sinh viên, mục hỗ trợ, biểu mẫu và tự tải đơn xin học GDQP, điền thông tin đến bàn số 5 khu HC1C nộp ẹm nhé.
105200307
2023-06-12T19:33:26Z
Originally Posted by: Admin1 

Trường tổ chức 2 đợt học "Giáo dục quốc phòng" ở học kỳ 2/2020-2021 cho sinh viên khóa tuyển năm 2020.
Mỗi đợt bố trí cho một số ngành. Trường đã tạo dữ liệu đăng ký trước cho sinh viên và đến ngày 23/12/2020 thì không thể thay đổi dữ liệu này.
Nay Trường thông báo cho sinh viên thuộc khóa tuyển năm 2020:
1. Sinh viên nào đã học GDQP và có chứng chỉ trước đây, hoặc chưa học GDQP và chưa muốn học ở hk2/2020-2021 thì phản hồi thông báo này trước 15h ngày 24/12/2020. Từ 13h30 đến 15h ngày 24/12/2020, Trường sẽ xét cho phép sinh viên các SV phản hồi thông báo này được hủy đăng ký GDQP;
2. Sinh viên nào chưa học GDQP mà muốn hủy đăng ký học GDQP ở HK2/2020-2021 thì cần cân nhắc thật kỹ, vì sau đợt tổ chức chính thức cho sinh viên ở năm thứ nhất thì sau này sinh viên chỉ có thể học GDQP trong học kỳ hè hoặc sau khi học xong tất cả các học phần của chương trình đào tạo.


Em chào thầy/cô,
Em tên là Châu Phước Nhật
MSSV: 105200307
LSH: 20TDH1
Ở kì học trước em xin tạm hoãn học nên chưa thể học GDQP được, kì hè này em muốn đăng kí học nhưng tìm trên các trang thông tin em không biết kì hè này bên Trường Quân Sự Quân Khu 5 có mở lớp không và cho e hỏi lúc mình có giấy xác nhận từ trường sẽ đem lên Trường Quân Sự Quân Khu 5 để xác nhận nhập học phải không ạ.
Em rất mong nhận được phản hồi sớm từ thầy/cô để có thể kịp tiến độ để có thể ra trường đúng hạn ạ.
Em cảm ơn rất nhiều.
Phòng Đào tạo
2023-06-13T01:02:26Z
Originally Posted by: 106200248 

Originally Posted by: Admin1 

Trường tổ chức 2 đợt học "Giáo dục quốc phòng" ở học kỳ 2/2020-2021 cho sinh viên khóa tuyển năm 2020.
Mỗi đợt bố trí cho một số ngành. Trường đã tạo dữ liệu đăng ký trước cho sinh viên và đến ngày 23/12/2020 thì không thể thay đổi dữ liệu này.
Nay Trường thông báo cho sinh viên thuộc khóa tuyển năm 2020:
1. Sinh viên nào đã học GDQP và có chứng chỉ trước đây, hoặc chưa học GDQP và chưa muốn học ở hk2/2020-2021 thì phản hồi thông báo này trước 15h ngày 24/12/2020. Từ 13h30 đến 15h ngày 24/12/2020, Trường sẽ xét cho phép sinh viên các SV phản hồi thông báo này được hủy đăng ký GDQP;
2. Sinh viên nào chưa học GDQP mà muốn hủy đăng ký học GDQP ở HK2/2020-2021 thì cần cân nhắc thật kỹ, vì sau đợt tổ chức chính thức cho sinh viên ở năm thứ nhất thì sau này sinh viên chỉ có thể học GDQP trong học kỳ hè hoặc sau khi học xong tất cả các học phần của chương trình đào tạo.Em chào thầy/cô
Em tên là: Lương Minh Trí. Lớp: 20KTMT1, khoa: ĐTVT. MSSV: 106200248

Hiện tại tình trạng sức khỏe của em không được đảm bảo vì đã trải qua phẩu thuật. Và điều kiện học GDQP khá khó khăn nên nay em mong muốn được nhà trường xét cho trường hợp của em và có thể thay đổi học kì GDQP ở một kì khác.
Kính mong nhà trường và thầy cô tạo điều kiện cho em
Em xin chân thành cảm ơn!!!Chào em!
Em làm đơn xin hoãn học GDQP, sau khi hết bệnh em làm đơn xin học GDQP vào kỳ hè trong thời gian 05 năm học tại trường.