121150081
2021-01-10T10:21:46Z
Em chào quý thầy cô. Em là sinh viên Nguyễn Văn Thành Công, lớp 15KT2, MSSV: 121150081, khoa Kiến Trúc. Em xin trình bày vấn đề như sau: ngày 17/12/2020 em có nộp đơn xin trở lại học tập và đến bây giờ em vẫn chưa nhận được giấy quyết định cho phép trở lại học tập ạ. Quý thầy cô cho em hỏi là bao giờ em mới nhận được quyết định để em có thể đăng kí học và trở lại học tập ạ. Em cám ơn!
Admin1
2021-01-10T12:06:24Z
Originally Posted by: 121150081 

Em chào quý thầy cô. Em là sinh viên Nguyễn Văn Thành Công, lớp 15KT2, MSSV: 121150081, khoa Kiến Trúc. Em xin trình bày vấn đề như sau: ngày 17/12/2020 em có nộp đơn xin trở lại học tập và đến bây giờ em vẫn chưa nhận được giấy quyết định cho phép trở lại học tập ạ. Quý thầy cô cho em hỏi là bao giờ em mới nhận được quyết định để em có thể đăng kí học và trở lại học tập ạ. Em cám ơn!Chào em,
Trường báo cho sinh viên biết (qua Hệ thống thông tin sinh viên) về tình trạng giải quyết các loại hồ sơ. Sinh viên theo đó để đến bộ phận "Hành chính một cửa" để nhận hồ sơ giấy.
Trường không gửi phát hồ sơ đến nhà đâu em, trừ những loại hồ sơ nào đó mà Trường công bố rõ là sẽ gửi!
Admin show tình trạng hồ sơ của em để cho em & mọi người đều thấy nhé. https://drive.google.com...fB0s2vI/view?usp=sharing