106160079
2020-07-22T14:31:28Z
Em chào Thầy/Cô Ban lãnh đạo Khoa Điện tử-Viễn Thông
Em là Nguyễn Duy Hơn, sv lớp 16DT2, khoa ĐTVT, ngành KTDT.
Hiện tại em còn nợ 2 tín chỉ "học phần tự chọn chưa học".
Em muốn hoàn thành học phần tự chọn “Mạng máy tính” nhưng học kì tới chỉ có học phần “Mạng thông tin máy tính” của Khoa mở dạy. Vì “khác tên học phần” nên em không thể tự đăng kí học phần này vào học kì 1 năm 2020-2021.
Em có thông tin lên Phòng Đào tạo thì được trả lời "chờ Khoa gửi danh mục học phần thay thế thì em có thể đăng ký vào đầu tháng 8".
Vậy qua đây, em kính trình lên Khoa nhằm nhận được sự hỗ trợ của Khoa về việc xác nhận hai học phần "Mạng máy tính" và "Mạng thông tin máy tính" có thể thay thế cho nhau với Phòng Đào tạo.
Thông qua xác nhận của Khoa về việc "hai học phần trên có thể thay thế cho nhau". Đây là điều kiện tiên quyết để em có thể đăng kí học học phần “Mạng thông tin máy tính” thay thế cho học phần tự chọn “Mạng máy tính” vào học kì 1 năm 2020-2021, qua đó em có thể hoàn thành đủ Chương trình đào tạo và được ra Trường đúng thời hạn.
Kính mong được sự hỗ trợ của Khoa phối hợp với Phòng Đào tạo để xác nhận trường hợp này của em.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô trực tiếp hỗ trợ.
2021-02-24T03:26:47Z
Khoa ĐTVT đã giải quyết trực tiếp với sinh viên.