106200109
2021-07-13T08:15:58Z
Thưa thầy cô.
E là học sinh của khóa k20 e có vấn đề muốn hỏi là: muốn bảo lưu trong thời gian sắp tới ( 1/2021-2022) mà mình chưa có điểm thi của cuối kì 2 năm đầu, mà hiện nay có lịch đăng kí cho học kì 1 năm 2 thì mình có đăng kí không ạ. Hay chỉ đợi thi cuối kì năm 1 xong rồi mình bảo lưu ạ.
Em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2021-07-13T08:32:37Z
Chào em!
Nếu em muốn tạm ngừng học vì lý do cá nhân thì nộp đơn xin tạm ngừng học trong 4 tuần đầu của học kỳ.