123200124
2021-07-30T10:22:32Z
Kính gửi: Thầy, cô phòng đào tạo trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.
Em tên là : Trần Văn Thời
Lớp : 20 PFIEV 2
Em viết bài này là muốn hỏi về việc là vì một sự cố nên em k đăng kí tín chỉ hk2 của năm 1 nên ngày 5/8 tới em có được đki tín chỉ hk1 năm 2 ko ạ