Đào Minh Tâm - 17DTCLC
2021-08-04T14:35:45Z
Em tên là: Đào Minh Tâm
Lớp 17DTCLC
Mã sv: 106170260

Em muốn hỏi Khoa hiện tại em cần học 2 học phần là Đồ Án 1 và Đồ Án 2 (Chương trình CLC khóa 17). Em thấy khoa có ghi học phần PBL2: KT Mạch Tương Tự Và Số thay thế cho Đồ Án 2, mà kỳ trước PBL2: KT Mạch TT và Số cũng thay thế cho Đồ Án 1. Vậy nếu em cần học Đồ Án 1 và cả Đồ Án 2 thì chỉ cần học 1 học phần PBL2 thôi hay sao ạ? Em không biết có sự nhầm lẫn gì trong việc sắp xếp học phần thay thế vừa rồi của Khoa không, mong sớm được thầy cô phản hồi. Em cảm ơn ạ!