117160117
2021-09-04T17:12:57Z
Em là Hồ Hoàng Hữu Phước, sinh viên lớp 16QLMT. Kỳ vừa rồi em vừa thi xong học phần GDTC2, đã có điểm và em cũng hoàn thành chương trình GDTC. Tình hình dịch bệnh nên không thể đến trung tâm GDTC được nên cho em hỏi liệu chứng chỉ GDTC sẽ được cập nhật vào trang cá nhân khi nào để em có thể hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp vậy ạ? Em cám ơn.
117160117
2021-09-06T10:02:50Z
Originally Posted by: 117160117 

Em là Hồ Hoàng Hữu Phước, sinh viên lớp 16QLMT. Kỳ vừa rồi em vừa thi xong học phần GDTC2, đã có điểm và em cũng hoàn thành chương trình GDTC. Tình hình dịch bệnh nên không thể đến trung tâm GDTC được nên cho em hỏi liệu chứng chỉ GDTC sẽ được cập nhật vào trang cá nhân khi nào để em có thể hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp vậy ạ? Em cám ơn.