106170026
2021-12-26T12:15:03Z
Em chào quý thầy cô Phòng đào tạo
Em là sinh viên khóa 17 khoa Điện Tử - Viễn Thông MSSV: 106170026
Em có mong muốn là Phòng đào tạo tạo điều kiện mở thêm số lượng đăng kí học ( MHP:1060363.2120.18.40: Đồ án Vi xử lý & Máy tính ) để em có thể kịp chương trình học ạ .
Em xin chân thành cảm ơn ạ