106180038
2021-12-30T13:36:03Z
Em chào Thầy(Cô)
Em tên là Ngô Đức Minh Nhật lớp 18DT1
Hiện tại do một số vấn đề nên em bị trễ môn thông tin số và được biết môn thông tin số kì này sẽ được thay thế bằng lý thuyết thông tin CLC của khóa 19. Vì bị trễ nên em muốn học môn lý thuyết thông tin của clcl nhưng phần đăng kí lớp clc cho sinh viện đại trà của em không thể tìm thấy môn lý thuyết thông tin. Mong thầy(cô) có thểm thêm giúp em vào lớp này hoặc duyệt qua để em có thể đăng kí vào lớp clc này với ạ.
Em cảm ơn thầy(cô) nhiều ạ
106180003
2022-01-04T14:26:57Z