105210014
2022-03-22T01:06:53Z
Em là Nguyễn Trọng Đức lớp 21D1.
Tính tới ngày hôm nay 22/3 thì trên trang sv vẫn chưa có điểm thi cuối kì của môn pháp luật đại cương mà em học trong học kì 1.