106170200
2022-04-12T07:49:13Z
Em chào quý thầy (cô) ạ .
Em tên là Đặng Tấn Tài ( 106170200) sinh viên lớp 17DT3
Hiện tại do một số vấn đề nên em chưa học được 2 môn để đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp :
+ thông tin số
+ tín hiệu hệ thống + thí nghiệm
Em mong quý thầy ( cô) xem xét mở 2 môn này trong kì hè tới ( 2021-2022) để em kịp nhận đồ án ạ .
Em cảm ơn quý thầy ( cô ) nhiều ạ .