101190398
2022-04-21T04:58:25Z
Em chào Thầy Cô.
Em tên là: Lê Phúc Lâm
Lớp: 19CDTCLC3
MSV: 101180398
Lý do em viết phản hồi này là do kì 1 2021-2022 vừa rồi điểm trung bình xét học bổng của em là 8.2 theo như nhà trường đã tính và em tính cũng như vậy nhưng hôm nay em vào coi thì chỉ còn 7.92 mong nhà trường xem xét lại có chính xác không vì nó ảnh hưởng đến điểm tích luỹ của em và cả xét học bổng.
Em xin cảm ơn.