103190208
2020-09-01T04:14:05Z
Em tên là Nguyễn Châu Quý, sinh viên lớp 19HTCN, mã sinh viên 103190213. Em nộp học phí trễ nên đã bị hủy kết quả đăng kí, ngày 28/8 trường đã khôi phục tất cả các kết quả đăng kí trước đó. Nhưng đến nay ngày 01/09 trang LMS của em vẫn chưa có môn học nào. Em mong nhà trường xem xét và kiểm tra. Em xin cảm ơn!