101180304
2020-09-06T05:59:47Z
Hiện tại thì trường đã không còn mở lớp này nữa, đăng kí tăng cường trường cũng không xét duyệt dù số lượng sinh viên CLC đăng kí rất đông. Vậy những sinh viên CLC như tụi em muốn học học phần này thì phải làm như thế nào ạ?