111200023
2022-05-12T18:22:34Z
Em chào thầy(cô), em là Nguyễn Hữu Mạnh Cường, MSSV: 111200023, lớp 20THXD1, khoa Công Trình Thủy.
Trong đợt thi tiếng anh định kỳ ngày 18/4/2021, điểm thi của em là 570 điểm, các bạn khác đã update điểm nhưng trên hệ thống, em vẫn bị báo là chưa thi lần nào.
Số báo danh thi: 102806
Số thứ tự: 1406
Tổng điểm: 570

File điểm đã bị khóa quyền truy cập nhưng em vẫn giữ ảnh minh chứng,em đã mail cho phòng đào tạo nhưng chưa nhận được phản hồi, em mong thầy(cô) giải quyết giúp em, để e khỏi bị ảnh hưởng đến quá trình học tập
Em cảm ơn thầy(cô)!