102210120
2022-06-06T08:32:12Z
cho e hỏi sao sắp hết hạn đăng kí đợt 19/6 nhưng sao vẫn chưa có điểm đợt t5 ạ