105210271
2022-06-07T08:11:20Z
Em tên là: Trần Quốc Huy. lớp sinh hoạt: 21DCLC4
MSSV: 105210271
Mã học phần toeic hiện tại: 41300A1.2120.21.12. Tên lớp: Toeic 450_4
Mã học phần mong muốn được chuyển tới: 41300A1.2120.21.11. Tên lớp: Toeic 450_3
Vì lí do em là sinh viên bổ sung và em đã học ở lớp toeic 450_3 một thời gian cùng với số điểm. Vì sắp thi kết thúc học phần nên em mong thầy cô có thể xem xét trường hợp của em sớm ạ.
Em xin cảm ơn ạ.