101200389
2022-06-23T14:05:22Z
Em tên: Nguyễn Văn Duy
Lớp sinh hoạt: 20CDTCLC3
MSV: 101200389

Em đã học môn sức bền vật liệu ở kì trước mà bị nợ. Khi vào trang đăng kí, ở phần các học phần đã học thì không hiện lên môn sức bền vật liệu. Trong khi trong danh sách các môn có mở lớp trong hè có môn sức bền vật liệu. Mông thầy cô sớm giải quyết cho em ạ. Để em có thể hoàn thành khối lượng học tập không chậm trễ ạ, em xin cảm ơn...
Phòng Đào tạo
2022-06-30T09:33:53Z
Originally Posted by: 101200389 

Em tên: Nguyễn Văn Duy
Lớp sinh hoạt: 20CDTCLC3
MSV: 101200389

Em đã học môn sức bền vật liệu ở kì trước mà bị nợ. Khi vào trang đăng kí, ở phần các học phần đã học thì không hiện lên môn sức bền vật liệu. Trong khi trong danh sách các môn có mở lớp trong hè có môn sức bền vật liệu. Mông thầy cô sớm giải quyết cho em ạ. Để em có thể hoàn thành khối lượng học tập không chậm trễ ạ, em xin cảm ơn...Môn Sức bền vật liệu trong Khung chương trình của em được mở ở kỳ tới