102210301
2022-06-23T15:22:01Z
Chào thầy (cô) ạ.
Em tên Nguyễn Hữu Thành Nhân hiện đang học lớp 21TCLC_KHDL. Lúc 9:00 sáng ngày 23/06/2022 em có đăng ký 4 lớp học phần "Chủ nghĩa Xã hội khoa học", "Kinh tế chính trị Mác - Lênin", "Pháp luật đại cương", "Tư tưởng Hồ Chí Minh" thành công nhưng tới 22:00 cùng ngày em vào kiểm tra lại thì thấy mình chưa đăng ký và các lớp đã hết chỗ. Kính mong thầy (cô) giải quyết sớm cho em để em không bị chậm trễ tiến độ học tập ạ. Em cảm ơn ạ!
Phòng Đào tạo
2022-06-27T03:06:18Z
Originally Posted by: 102210301 

Chào thầy (cô) ạ.
Em tên Nguyễn Hữu Thành Nhân hiện đang học lớp 21TCLC_KHDL. Lúc 9:00 sáng ngày 23/06/2022 em có đăng ký 4 lớp học phần "Chủ nghĩa Xã hội khoa học", "Kinh tế chính trị Mác - Lênin", "Pháp luật đại cương", "Tư tưởng Hồ Chí Minh" thành công nhưng tới 22:00 cùng ngày em vào kiểm tra lại thì thấy mình chưa đăng ký và các lớp đã hết chỗ. Kính mong thầy (cô) giải quyết sớm cho em để em không bị chậm trễ tiến độ học tập ạ. Em cảm ơn ạ!Chào em!
Nhà trường sẽ kiểm tra lại và phản hồi em nhé.