104180098
2022-06-23T23:38:10Z
Em là sinh viên khoá 18 nhưng em chưa học được môn "truyền động cơ khí (3 chỉ)" nhưng bây giờ trường chỉ mở "truyền động cơ khí (2 chỉ)" em xin trường cho em thay thế học phần để em có thể đăng kí học trong kỳ hè này
Phòng Đào tạo
2022-06-24T06:44:30Z
Originally Posted by: 104180098 

Em là sinh viên khoá 18 nhưng em chưa học được môn "truyền động cơ khí (3 chỉ)" nhưng bây giờ trường chỉ mở "truyền động cơ khí (2 chỉ)" em xin trường cho em thay thế học phần để em có thể đăng kí học trong kỳ hè nàyChào em!
Đã liên hệ Khoa để cập nhật học phần thay thế cho em.