101210275
2022-06-28T13:10:49Z
Kính gửi thầy cô,

Em tên là: Chu Văn Lục
MSSV: 101210275

Tháng 7 trường tổ chức đăng kí học phần nhưng bây giờ em vào hệ thống sinh viên mục "Khung chương trình đào tạo" nhưng lại mắc lỗi "Server Error in '/' Application" nên không thể xem được học phần. Vậy em mong thầy cô sớm khắc phục giúp em ạ.

Em chân thành cảm ơn.