106200273
2022-06-30T12:06:28Z
Em tên là: Nguyễn Văn Phước
Mã số sv: 106200273
Lớp: 20KTMT2
Do phòng đào tạo mới cập nhật điểm đính chính nên mong thầy/cô phòng đào tạo cập nhật lại điểm TBC học kỳ 2 năm 20-21 đang không chính xác lại cho em để bổ sung xét sv giỏi năm học 20-21 ạ! Em cảm ơn ạ!
Phòng Đào tạo
2022-07-01T07:10:36Z
Originally Posted by: 106200273 

Em tên là: Nguyễn Văn Phước
Mã số sv: 106200273
Lớp: 20KTMT2
Do phòng đào tạo mới cập nhật điểm đính chính nên mong thầy/cô phòng đào tạo cập nhật lại điểm TBC học kỳ 2 năm 20-21 đang không chính xác lại cho em để bổ sung xét sv giỏi năm học 20-21 ạ! Em cảm ơn ạ!Chào em!
Trường sẽ kiểm tra và cập nhật lại em nhé.
106200273
2022-07-11T03:50:50Z
Mong thầy/cô phòng đào tạo cập nhật sớm giúp em để phòng ctsv bổ sung ds sinh viên giỏi ạ. Em cảm ơn ạ!
Phòng Đào tạo
2022-07-12T07:19:07Z
Originally Posted by: 106200273 

Mong thầy/cô phòng đào tạo cập nhật sớm giúp em để phòng ctsv bổ sung ds sinh viên giỏi ạ. Em cảm ơn ạ!Chào em!
Em yên tâm sẽ Nhà trường cập nhật.
106200273